arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

ИУ-Варна и АС при БСК подписаха 5-годишен Меморандум за сътрудничество

Икономически университет – Варна, и Арбитражният съд при Българската стопанска камара подписаха днес (12.11.2022 г.) 5-годишен Меморандум за сътрудничество, признавайки потенциала на двете институции да обновяват и осъвременяват правната теория с научни изследвания и да прилагат творческите достижения в практиката, и отчитайки, че организираното сътрудничество и по-широкото публично представяне на техните дейности, роля и постижения ще бъде от взаимно полза.

ИУ-Варна и АС при БСК изразяват своето желание за сътрудничество и съвместна дейност при организиране на съвместни мероприятия и инициативи, свързани с образователния процес, поддържане на официални контакти за разработване на подходящи форми за насърчаване на партньорството и за представяне на резултатите от него, съвместно участие в научно-изследователски проекти и др.

Подписи под документа поставиха проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ-Варна, и проф. Таня Йосифова – председател на АС при БСК.

 


Дата: 12.10.2022

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA