arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖА ЗА ЕФЕКТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

На 8 декември 2023 г. в София се проведе конференция, организирана от германския арбитражен институт (DIS), целяща да представи предимствата на арбитража и методите за подобряване на ефективността при решаване на спорове.

Беше отделено внимание на електронното съхраняване на информацията, съкращаването на сроковете и други възможности за по-гъвкаво процедиране на арбитража.

В дискусията взе участие и адв. Емил Емануилов - арбитър в Арбитражния съд при БСК (АС), който представи опитът на АС в областта на електронизацията на процеса, вкл. въведената в началото на есента на тази година платформа за е-медиация.


Дата: 11.12.2023

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA