arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

КАКВА БЕШЕ 2023 Г. ЗА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БСК?

Мога да определя отиващата си 2023 година като една успешна година, в която продължихме да се развиваме и да получаваме признание от бизнес общността и от юридическата общност. На първо място, като успех отбелязвам внедряването на платформата за електронна медиация, посредством която може да започне и да се развие изцяло он-лайн производство по решаване на спорове чрез медиация.

На следващо място за успеха и повишаването на доверието в нашия Арбитражен съд допринесе активното участие на нашите арбитри и медиатори в различни инициативи. Представихме някои от лицата на нашия Арбитражен съд - проф. Иван Тодоров, проф. Георги Димитров, проф. Коре Лилехолт, д-р Гергана Върбанова, Албена Пенова, Томислав Тошков, Ана Миленкова, адв. Христиан Митев, Симеон Чаначев, Драгия Драгиев, адв. Петя Мургова. В социалните мрежи представихме конкретни казуси от арбитражната ни практика, като посочихме кои са предимствата на извънсъдебното решаване на спорове чрез медиация и арбитраж.

Организирахме различни инициативи за повишаване на информираността за предимствата на медиацията и арбитража. Адв. Албена Пенова и Томислав Тошков организираха обучение по медиация на 4 април 2023 г. в сградата на БСК. Със съдействието на адв. Петя Мургова, арбитър в АС при БСК, през март-април 2023 г. беше проведен цикъл от лекции на Вал Ломбар – специалист по търговски спорове и банкова несъстоятелност. На 21.09.2023 г. в хибриден формат проведохме обучение заедно с доц. д-р Маргарита Златарева по въпросите на арбитража при изключителен интерес от страна на бизнеса и юридическата общност. Изготвихме и изпратихме становище до Общото събрание на търговската колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 1/2023 г. по въпросите на арбитражното производство.

През септември 2023 г. беше публикуван сборникът от конференцията организирана от АС при БСК през 2022 г. под надслов „Арбитражът в полза на българския бизнес – предизвикателства и перспективи“ – издание на ИК „Божидар Данев“.

Наши арбитри и медиатори участваха активно за изграждане на имиджа на Арбитражния съд при БСК. Тук е мястото да посоча и да благодаря на колегите за участието им на престижни форуми в България и в чужбина като утвърдени специалисти, чиято професионална компетентност се търси и цени изключително много. Адв. Петя Мургова за участието й във форума Digital4Plovdiv на 12-13 октомври 2023 г. в Пловдив, на адв. Емил Емануилов за участието в конференция, проведена на 8 декември в София и организирана от германския арбитражен институт (DIS), целяща да представи предимствата на арбитража. Адв. д-р Гергана Върбанова получи авторитетния приз "Електронно правосъдие" на Единадесетите годишни Национални награди за правосъдие 2023.

На 25.04.2023 г. участвах в годишната среща на Регионалните организации на БСК, като представих предимствата на Арбитражния съд при БСК при решаването на търговски спорове. На 12.10.2023 г. участвах в международната конференция, посветена на арбитража в югоизточна Европа във Виена. Участвах в панела „Питайте арбитражните институции“. На 10.11.2023 г. участвах като лектор на международна конференция-дискусия с бившия министър на икономиката и финансите на Франция г-н Мишел Сапен, организирана от Българо-френската търговска и стопанска камара и посланика на Франция в България.

На 14-15 декември 2023 г. по покана на Търговска и индустриална камара-Бургас участвах във връчването на годишните награди на предприятията с принос в икономиката и в организираните срещи в Община Бургас, в Индустриален и технологичен парк-Бургас и Университета "Асен Златаров".

На 29.11.2023 г. се проведе заседание на Арбитражната колегия при БСК, на което приехме изменения и допълнения в Правилника на АС при БСК и в тази връзка искам да благодаря на колегите, които активно се включиха в подготовката на проекта – доц. Маргарита Златарева, адв. Христиан Митев, адв. Емил Емануилов.

В периода октомври-ноември 2023 г. проведохме анкета във връзка с познаването на дейността на АС при БСК, като анализирахме резултатите от нея.

Очаквам следващата 2024 г. да е здрава, успешна и изпълнена с удовлетворение за всички нас.

Честито Рождество Христово! Бъдете здрави и благословени!

 

С уважение,

Проф. Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при БСК


Дата: 02.01.2024

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA