arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Международни арбитри

Международни арбитри

проф. Коре Лилехолт

Коре Лилехолт е доктор на юридическите науки, заслужил професор в Университета в Осло, Норвегия. Неговите научни интереси включват договорно право, вещно право и несъстоятелност. Той има богат опит с търговски арбитражни дела - както вътрешни, така и международни.

проф. Иван Тодоров

Завършил ЮФ на СУ „Климент Охридски“. Специали¬зирал е в Университета в Южна Каролина и в правителствената Association for Overseas Technical Scholarship в Токио. Два мандата е бил член на борда на директорите на най-голямата адвокатска фирма в Европа „Eversheds International“. Заедно с проф. Кино Лазаров са автори на най-популярния учебник по Административен процес. Проф. Тодоров неколкократно е бил Национален докладчик на програмата на ООН за административна модернизация на Централна и Източна Европа. Участва в работна група по програмата за институционални и структурни изменения на съдебната система в България. Инициатор и член на работната група, изготвила проекти за промени в АПК, както и на работната група на ВАС по обсъждане на тези промени през 2016-2018 г. През 2022 г. проф. Иван Тодоров е награден от Върховния административен съд за значим принос за разви¬тието на законодателството в областта на административното право и процес. Участвал е във всички заседания на Комисията по правни въпроси на Народното събрание по обсъждане и приемане на мащабни промени в АПК през 2018. Инициирал е шест дела в Конституционния съд и е участвал в ус¬пешното водене на едни от най-значимите международни арбитражни дела, свързани с България, съдебни дела в други държави и в Съда на ЕС. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Георги Димитров

Проф. д-р Георги Димитров е световно признат като един от водещите експерти и консултанти във всички области на правото, свързани с технологиите. Той е професор по право на информационните технологии, собственик на "Евротръст технолъджис" АД, управляващ съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко.", учредител и председател на Фондация "Право и интернет". От 2022 г. проф. д-р Георги Димитров е избран за член на колегията на международните арбитри към Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

Валентин Савов

Роден: 8 Февруари 1979 г. Заемани позиции: • Съдружник в Адвокатско дружество „Савов и партньори“ (www.law-tax.bg) • Съдружник в TPA (www.tpa-group.bg) • Член на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация IFA (www.ifa.nl) • Председател на българския клон на МФА (www.ifa-conference.com) • Арбитражен съдия в Арбитражния съд в Германо-Българската индустриално-търговска камара (www.bulgarien.ahk.de) • Преподавател по данъчно право в магистърската програма на Международното бизнес училище (www.ibsedu.bg) • Говорител на международни семинари, сътрудник на Блумбърг, ITC Leiden (Международен данъчен център Лайден) и др. Професионален опит: 2016 – към настоящия момент - основател и съдружник в Адвокатско дружество „Савов и партньори“ Класиран ежегодно след 2016 г. сред изявените експерти и водещи адвокатски дружества в области данъчно право, трансферно ценообразуване и данъчни производства от: 2009 - 2016 – CMS София, адвокат 2007 - 2009 – DLA Piper, Амстердам, Нидерландия, адвокат 2006 - 2007 – DLA Piper, Токио, Япония; адвокат Значими дела: • успешно обжалване на Наредба N-18 за отчитане на продажбите в търговски обекти • успешни искови производства срещу държавата за обезщетения за вреди в резултат от противоконституционни актове • успешни придобивания на търговски центрове, търговски и производствени съоръжения, фотоволтаични заводи Образование: 2007 - 2008 – Университет в Лайден, Холандия, LL.M. (Магистърска степен) по Международно данъчно облагане 1997 - 2002 – СУ „Св. Климент Охридски“, България - Магистър по право Езици: Английски и немски език

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA