Арбитраж при БСК

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове

Посредничество

Можете да предотвратите съдебен спор, като постигнете извънсъдебна спогодба.

Прочети още

Арбитраж

Алтернатива на държавното правосъдие. Арбитражното решение е със същата сила, както решението на държавния съд

Прочети още

Предимства на арбитражното производство

Арбитражното производство е по-евтино и по-бързо

Прочети още

Клаузa за арбитраж

При сключване на договорите да предвидите клауза за арбитраж , напр. “ Всички спорове, породени при изпълнението на настоящия договор ще се решават от АС при БСК”

Прочети още

Арбитри

Арбитри на АС при БСК

20+ години опит

 • Арбитражът е по-бърз
 • Арбитражът е по-малко натоварен с дела от държавните съдилища
 • Арбитражът е по-евтин
 • Съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Арбитражът е конфиденциален<
 • Страните избират арбитрите
 • Страните избират процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

 • Чаталджа 76, ет. 1, София

 • arbiter@bia-bg.com

 • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA