arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Практика

Конкретни случаи от практиката на Арбитражния съд при БСК

 • Решение по дело 24/2018
  Относно договор за извършване на строително-ремонтни работи. Чл. 79 от ЗЗД, чл. 86 от ЗЗД, чл. 327, ал. 1 от ТЗ
 • Решение по дело 20/2016
  Договор за оптимизация на сайт, договор за изработка - чл. 258 и сл. ЗЗД, чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 86 ЗЗД, чл. 111, б. „в“ ЗЗД, чл. 116 от ЗЗД
 • Решение по дело 01/2013
  Договор за строително-ремонтни работи - чл. 9 ЗЗД, чл. 26, ал. 1 ЗЗД ,чл. 79, пр. 1-во във вр. с чл. 266 ЗЗД, чл. 87 ЗЗД, чл. 88 ЗЗД, чл. 92 от ЗЗД, чл.103 ЗЗД, чл. 104, ал. 1 ЗЗД, чл. 258 и сл. ЗЗД чл. 264, ал. 3 ЗЗД, чл. 284 ЗЗД, чл. 266 ЗЗД; чл. 170, ал. 1 от ЗУT чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Решение по дело 07/2013
  Относно: окончателно плащане на възнаграждение за извършена работа и обезщетение за забава

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
 • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
 • Производството е едноинстанционно
 • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Страните избират арбитрите и процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

 • Чаталджа 76, ет. 1, София

 • arbiter@bia-bg.com

 • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

 • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA