arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Президиум

Президиум на АС при БСК

проф. Таня Йосифова

Председател на АС

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на УНСС. Автор на три монографии, статии и студии в областта на гражданското и търговското право. С международ­ни специализации. Владее руски, френски и английски език.

Кина Чутуркова

Заместник-председател

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”(1979). Била е младши съдия в СГС, съдия в СРС, в СГС, Председател на Търговското отделение във ВКС. От 2002 г. е адвокат в САК, съдружник в Адвокатско дружество „БОЯНОВ и Ко.“. С международни специализации. Владее английски език и ползва руски език.

Наталия Събева

Заместник-председател

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен директор на Правна дирекция в БСК. Арбитър в Националния институт за помирение и арбитраж. Ползва английски език.

Георги Вълчанов

Член на Президиума на АС

Завършил ЮФ на СУ „Климент Охридски. Бил е съдия в СГС, от 1992 до момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работи в областта на гражданско, търговско, административно и данъчно право. Владее руски.

Явор Нотев

Член на Президиума на АС

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание, зам. председател на правната комисия. Адвокат в адв. д-во Красимира Иванова, Явор Нотев“. Ползва руски и английски език.

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA