Президиум

Президиум на АС при БСК

Румен Котов

Председател на АС

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат от 1986г., член на Софийска адвокатска колегия от 1989г., Управител и съдружник в Адвокатско дружество „Котов и съдружници“. Специалист по гражданско право. Ползва английски и италиански език

Наталия Събева

Заместник председател

Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен директор на Правна дирекция в БСК. Арбитър в Националния институт за помирение и арбитраж. Ползва английски език.

проф. Ганета Mинкова

Член на Президиума на АС

Завършила СУ "Св. Климент Охридски". Професор по финансово, данъчно и административно право. Съавтор на книгите "Търговските сделки на предприятието" и "Едноличният търговец". Автор на редица монографии и статии в областта на финансовото право. Преподава дисциплината "Въведение в търговското право" в ГГФ, СУ. Владее немски, английски и руски език.

Георги Вълчанов

Член на Президиума на АС

Завършил ЮФ на СУ „Климент Охридски. Бил е съдия в СГС, от 1992 до момента е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работи в областта на гражданско, търговско, административно и данъчно право. Владее руски.

Явор Нотев

Член на Президиума на АС

Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание, зам. председател на правната комисия. Адвокат в адв. д-во Красимира Иванова, Явор Нотев“. Ползва руски и английски език.

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Алабин 16-20, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA