arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Становища

Последните изменения в правния режим на арбитражното производство от доц. д-р Маргарита Златарева

Дата: 26.08.2022

Недържавното договорно правораздаване е предпочитан способ за защитата на спорни търговски правоотношения. Предимствата на арбитража като алтернатива на съдебното производство са бързината и избягване на публичността при разрешаване на споровете – страните имат интерес да се запази конфиденциалността в търговските си правоотношения и спорът да се реши без съобразяване със сложните и формални процедури на гражданския процес. Доверието на страните към избрани от тях специалисти за...

Прочети още

Становище относно: изучаването на дисциплината „Право на информационните технологии“ от проф. д-р Таня Йосифова и д-р Гергана Върбанова

Дата: 05.07.2022

Относно изучаването на дисциплината „Право на информационните технологии“ в предложената за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Прочети още

Относно ЗИД на Търговския закон на обществено обсъждане

Дата: 13.06.2022

БЕЛЕЖКИ

по предложения от министъра на правосъдието Закон за изменение и допълнение на Търговския закон на обществено обсъждане

 

 

Възразяваме срещу изменението на чл. 637 ТЗ, въведено с §12 на ЗИД на ТЗ, с което се предвижда решенията по арбитражните производства срещу длъжника да нямат действие по отношение на синдика и кредиторите по несъстоятелността.

Сега действащия чл.637 ТЗ е конструиран логически и...

Прочети още

СТАНОВИЩЕ по предложения ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж

Дата: 13.06.2022

СТАНОВИЩЕ

по предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж в чл.47, ал.1 да се създаде т.7

 

Смятаме, че предложението за допълване на чл.47, ал.1 с нова т.7 „противоречие с обществения ред“ е навременно и обосновано. През 2017 г. това основание за отмяна беше премахнато без да е достатъчно мотивирано. Това основание следва да бъде въведено отново, защото по този начин ще се постигне...

Прочети още

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA