Становища

Относно ЗИД на Търговския закон на обществено обсъждане

БЕЛЕЖКИ

по предложения от министъра на правосъдието Закон за изменение и допълнение на Търговския закон на обществено обсъждане

 

 

Възразяваме срещу изменението на чл. 637 ТЗ, въведено с §12 на ЗИД на ТЗ, с което се предвижда решенията по арбитражните производства срещу длъжника да нямат действие по отношение на синдика и кредиторите по несъстоятелността.

Сега действащия чл.637 ТЗ е конструиран логически и...

Прочети още

СТАНОВИЩЕ по предложения ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж

СТАНОВИЩЕ

по предложения Закон за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж в чл.47, ал.1 да се създаде т.7

 

Смятаме, че предложението за допълване на чл.47, ал.1 с нова т.7 „противоречие с обществения ред“ е навременно и обосновано. През 2017 г. това основание за отмяна беше премахнато без да е достатъчно мотивирано. Това основание следва да бъде въведено отново, защото по този начин ще се постигне...

Прочети още

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA