arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

Д-р Върбанова от АС при БСК стана член на редакционната колегия на научно списание

Д-р Гергана Върбанова, арбитър при БСК, беше поканена за член на редакционната колегия на The Journal of digital technologies and law (The JDTL), електронно издание на Kazan Innovative University. Списанието си е поставило амбициозната цел да публикува научни статии на английски и руски език по актуални въпроси на регулирането и защитата на обществените отношения, възникващи в условията на бързо развитие на цифровите технологии. Списанието има за цел да създаде отворена платформа за научни дискусии между юристи; да се разшири достъпността на резултатите от изследванията на учените и обменът на знания и професионален опит между изследователите.


Дата: 19.08.2022

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA