arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

Заседание на арбитражната колегия на Арбитражния съд при БСК

На 19 юли 2022 г. в сградата на БСК се проведе заседание на арбитражната колегия на Арбитражния съд при БСК. Присъстваха и председателят на БСК г-н Добри Митрев, заместник-председателят г-жа Мария Минчева, г-н Иван Велков – член на Управителния съвет на БСК, проф. д-р Огнян Герджиков – първия председател на АС при БСК и г-жа Ани Алашка - директор на Пресцентъра на Българска стопанска камара и директор на Издателска къща „Божидар Данев“.

Председателят на Арбитражния съд при БСК проф. д-р Таня Йосифова представи отчет за дейността на АС в периода 6 април 2022 г. - 19 юли 2022 г. Отчетени бяха следните дейности:

 • приемането на нови арбитри и медиатори към АС при БСК,
 • подобряване на съдържанието и функционалностите на Интернет страницата на АС при БСК,
 • изготвените становища и участия на арбитри в събития, имащи отношение към арбитража и арбитражната дейност,
 • присъединяването на АС при БСК към Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA), целяща минимизиране на въздействието върху околната среда на вредните емисии от дейността на арбитража.

Г-жа Ваня Кирова демонстрира деловодната система с отдалечен достъп, която е внедрена и функционира за улеснение на страните по делата, техните процесуални представители и арбитрите.

Представени бяха и вижданията на членовете на арбитражната колегия относно бъдещото развитие на Арбитражния съд при БСК. Акцентирано беше на по-пълното използване на възможностите за представяне на дейността на Арбитражния съд посредством провеждането на различни инициативи като Ден на отворените врати на АС, обучения по арбитраж и медиация, организиране на семинари (уебинари) и други.


Дата: 19.07.2022

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
 • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
 • Производството е едноинстанционно
 • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Страните избират арбитрите и процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

 • Чаталджа 76, ет. 1, София

 • arbiter@bia-bg.com

 • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

 • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA