arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

Арбитражният съд към БСК стана част от Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA)

Арбитражният съд към Българската стопанска камара стана част от Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA), целяща минимизиране на въздействието върху околната среда на вредните емисии от дейността на арбитража.

Арбитражният съд към Българската стопанска камара стана част от Кампанията за по-екологични арбитражи (CGA), целяща минимизиране на въздействието върху околната среда на вредните емисии от дейността на арбитража.

CGA е глобална инициатива, основана от международния арбитър Луси Грийнууд през 2019 г., за намаляване на въздействието върху околната среда на международните арбитражи чрез промяна на поведението. CGA се стреми да повиши осведомеността за значителния въглероден отпечатък на арбитражната общност и насърчава най-добрите практики в управлението на арбитражите по устойчив начин.

Като партньор на кампанията, Арбитражният съд към БСК ще се стреми да спазва пет основни принципа, за да гарантира, че въглеродният отпечатък и въздействието върху околната среда от неговата арбитражна практика са сведени до минимум.

Петте принципа са:

 1. Създаване на работно пространство с намален отпечатък върху околната среда чрез търсене на възможности за намаляване на консумацията на енергия и отпадъците;
 2. Кореспонденция по електронен път, освен ако кореспонденцията на хартиен носител не е изрично необходима при обстоятелствата, като същевременно се има предвид, че имейлът има въглероден отпечатък;
 3. Насърчаване на използването на съоръжения за видеоконференции като алтернатива на пътуването (включително за целите на установяване на факти или интервюта със свидетели);
 4. Избягване на печатане, изискване на използване на електронни, а не на хартиени копия на документи и насърчаване на използването на електронни пакети по време на изслушванията;
 5. Използване, където е възможно, на доставчици на услуги, които са се ангажирали да намалят своя отпечатък върху околната среда (включително за целите на организиране на арбитражно изслушване).

Кампанията е подкрепена от арбитражни институции, адвокатски кантори, корпорации, учебни заведения, места за изслушване и мозъчни тръстове от цял ​​свят.

"За нас е признание и чест да сме част от този престижен международен клуб на отговорните към околната среда компании и институции", каза председателят на Арбитражния съд при БСК проф. Таня Йосифова

 

 

 


Дата: 04.07.2022

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
 • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
 • Производството е едноинстанционно
 • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
 • Страните избират арбитрите и процедурата
 • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

 • Чаталджа 76, ет. 1, София

 • arbiter@bia-bg.com

 • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

 • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA