arbiter@bia-bg.com +3592 932 09 17

Актуално

Онлайн арбитраж и медиация – особености и специфика

Онлайн арбитраж и медиацияОсобености и специфика? Какви казуси и дела подлежат на онлайн арбитраж и медиация? Плюсове и минуси. Бързи, достъпни и ефективни – бъдещето на арбитража и медиацията като способи за извънсъдебни споразумения?

Проф. Таня Йосифова, експерт по гражданско и търговско право, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, консултант на предаването "Законът и Темида", коментира темата.

Прилики и разлики между арбитраж и медиация?

"Първо – приликите. И арбитражът, и медиацията са способи за извънсъдебно решаване на спорове. Техните предимства са признати в цял свят. Арбитражът има тази особеност, че неговото решение е задължително за страните по спора и се приравнява на решението на държавния съд. При медиацията страните избират медиатор/медиатори, които да ги подпомогнат да постигнат споразумение. Ако бъде постигнато такова, подлежи на одобрение от Районния съд в едно охранително производство. Но и двете производства – арбитражното и медиацията – имат още едно предимство. Те се развиват в строго конфиденциална среда, за разлика от държавното правосъдие, което е публично по принцип. Тази конфиденциална среда спомага за добрите отношения между страните. У нас все още като че ли не се наблюдава тази популярност, която би следвало да имат арбитражът и медиацията."

Негативи

"За негативи можем да говорим единствено ако съответната институция/съответният арбитър е недобросъвестен и решава неарбитруеми спорове. Би трябвало да се засили контролът, за да не се хвърля сянка върху останалите арбитражи, които действат законосъобразно и морално."

За колко време приключва арбитражът и за колко – медиацията?

"Отговорът зависи от сложността на делото, назначените експертизи, трудностите във връзка и с призоваването... Средно за нашия арбитраж – между 6 и 9 месеца. В арбитража производството е едноинстанционно, а не както в държавния съд – още едно предимство."

Какви казуси могат да бъдат решени посредством арбитраж и медиация?

"В Закона за международния търговски арбитраж и в Гражданския процесуален кодекс е очертана предметната рамка на арбитражните производства. Това са имуществени отношения, предимно търговски отношения, защото от 2017 г., когато беше направена една реформа в Гражданския процесуален кодекс, потребителските спорове вече не могат да бъдат отнасяни пред арбитраж. Трудови спорове, семейни спорове, спорове относно вещни права и владения – също не могат да бъдат отнасяни към арбитраж. По отношение на медиацията – там нямаме такова ограничение."

Онлайн платформите при арбитража и медиацията

"Това е интересна тема. Пандемията показа, че можем да използваме дигиталните технологии от всяка точка на света. В този смисъл използването на онлайн платформи, което вече е факт, ще направи арбитража и медиацията много по-достъпни и лесни за използване от субектите. Ние в Арбитражния съд към БСК сме в процес на изграждане на такива платформи – те са лесни и достъпни, обществото вече свикна с използването на онлайн платформи. Те ще спестят време, средства и усилия. В същото време няма да пострада качеството на правораздаването."

Да стане ли медиацията задължителен способ за решаването на някои видове спорове, казуси и дела; Ще има ли в бъдеще по-голям интерес към извънсъдебното решаване на спорове в България; Каква е спецификата на Арбитражния съд към БСК; интересни казуси от практиката на проф. Таня Йосифова – чуйте отговорите от звуковия файл.

Снимка – БНР


Дата: 10.06.2022

Актуално

Арбитражен съд при БСК

20+ години опит
  • Арбитражът е по-бърз, по-евтин и конфиденциален
  • Производството е едноинстанционно
  • Подлежи на съдебен контрол от Върховния касационен съд
  • Страните избират арбитрите и процедурата
  • Арбитражното решение може лесно да бъде изпълнено в чужбина

Контакти

  • Чаталджа 76, ет. 1, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17, +359 988 961 100

  • BIA.Arbitration

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA