Арбитражен съд

Добре дошли в Арбитражния съд на БСК

Съвременният свят отдавна е открил предимствата на извънсъдебното решава­не на спорове. То е алтернатива на държавното правосъдие, което навсякъде, а с особена сила това важи и у нас, е по-тромаво и по-скъпо.

Създаден в края на 1999 г. и започнал работа през 2000 г., АС при БСК Ви гарантира високо качество при решаването на спорове. То е обу­словено от авторитетния състав на арбитражната колегия - бивши конституционни съдии и едни от най-изявените учени и практици-професори, доценти и доктори, изтъкнати адвокати и експерти.

Ако търсите защита на нарушеното си право и искате спорът Ви да се разреши бързо със сила на присъдено нещо, може да се обърнете към АС при БСК. Чрез него в едноинстанционно производство ще Вие получите решение, което има съща­та сила, както решението на държавния съд. Въз основа на арбитражното решение можете да получите изпълнение и в чужбина, по силата на Нюйоркската конвенция.

От стотиците арбитражни решения на АС при БСК досега, само едно единствено решение е било отменено от ВКС. Такава е и амбицията ни - да произнасяме справедливи решения.

Направете интелигентния избор! 

 

Арбитражен съд при БСК

"Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения, защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния, странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб, правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими."
Теофраст

Контакти

  • Алабин 16-20, София

  • arbiter@bia-bg.com

  • +3592 932 09 17

© 2020 Арбитражен съд при БСК. All rights reserved | Общи условия за ползване | Design by BIA